Spreektaal versus schrijftaal

Spreektaal zorgt juist voor een heldere en prettig leesbare tekst.